Inschrijven

WelkomU kunt zich hier aanmelden voor de volgende training:


Werkvergunningen Houder


Voor iedereen die houder is van een elektronische werkvergunning. In het eerste gedeelte van deze training leert de houder wat zijn rol is in het werkvergunningensysteem. Deze wordt afgesloten met een toets. Als hij geslaagd is voor de toets, leert hij direct daarna de belangrijkste handelingen uit te voeren in Permit Vision. Deze training duurt 3 uur en is 5 jaar geldig. Deze training geldt ook voor Shell Moerdijk zodat hij op Moerdijk ook houder kan zijn. Deze training vervangt tevens de oude “10 geboden training”.

Belangrijk om te weten:


  • Om deel te nemen aan deze training heb je toegang tot het terrein van Shell Pernis of een User-ID nodig
  • De Nederlandse taal dient goed beheerst te worden, zowel mondeling als schriftelijk.